Etykieta

Etiquette

2022L

Kod przedmiotu52S1-ETY
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) I. Radomska-Kamińska, "Kultura biznesu. Normy i formy", Warszawa, 2012 2) T. Orłowski, "Protokół dyplomatyczny", Warszawa, 2007 3) Bortnowski A. W., , Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty, Adam Marszałek, 2017 4) Pietkiewicz E., Etykieta menadżera czyli sztuka dobrych manier w prowadzeniu interesów, Lettrex, 1990 5) Pietkiewicz E., Savoir-vivre dla każdego, Świat Książki , 1997 6) Jarczyński A., Z klasą, na luzie, Litera Nova, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi