Historia służb mundurowych

2021Z

Kod przedmiotu52S1-HSM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A.Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, , WAiP, 2008, s. 23-123 2) 2) L.Grochowski,A.Letkiewicz,A.Misiuk,, Nauka o Bezpieczeństwie.Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, , t. I/II, ., 2011, s. 77-225
Literatura uzupełniająca
Uwagi