Język obcy

2022Z

Kod przedmiotu52S1-JEZO3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Właściwa dla wybranego języka, ---, --- 2) -, zgodnie z poziomem nauczania, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi