Język obcy

2022L

Kod przedmiotu52S1-JEZO4
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Właściwa dla wybranego przedmiotu, ---, ---
Literatura uzupełniająca
Uwagi