Komunikacja strategiczna

2022L

Kod przedmiotu52S1-KOMS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Łukasiuk, Komunikacja strategiczna organizacji pozarządowych, Warszawa, 2014 2) T. Święćkowska, Public Relations a demokracja, Warszawa, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi