Kryminalistyka

2021L

Kod przedmiotu52S1-KRYM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych, Wyd. Łośgraf, 2011 2) Kasprzak Jerzy, Młodziejowski Bronisław, Kasprzak Wojciech, Kryminalistyka. Zarys systemu, Difini, 2015 3) Tadeusz Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu , Wolters Kluwer Polska SA, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi