Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

2022L

Kod przedmiotu52S1-ODOe
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, 2015 2) I. Stankowska, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, LexisNexis, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi