Prawa człowieka

Human right

2021Z

Kod przedmiotu52S1-PCZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, wyd. TNOiK, 2010 2) J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska , J. A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Wolters Kluwer Polska SA , 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi