Postępowanie administracyjne

2022L

Kod przedmiotu52S1-POSTA
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, LexisNexis, 2014 2) M. Szubiakowski, M. Wierzbowski (red.), A. Wiktorowska, "Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C. H. Beck, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi