Postępowanie karne

Criminal proceedings

2023Z

Kod przedmiotu52S1-POSTK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T.Grzegorczyk, J.Tylman, Polskie postępowanie karne, LexisNexis, 2014 2) S.Waltoś, P.Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi