Podstawy organizacji i zarządzania

2021L

Kod przedmiotu52S1-POZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie – teoria i praktyka, Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi