Podstawy prawa cywilnego

2021L

Kod przedmiotu52S1-PPCe
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi