Prawo pracy i urzędnicze

2021L

Kod przedmiotu52S1-PPU
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa, 2015 2) M. Gersdorf, K. Rączka, Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi