Praktyka 1

2021L

Kod przedmiotu52S1-PRAK1
Punkty ECTS 9
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, brak, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi