Praktyka 4

2023Z

Kod przedmiotu52S1-PRAK4
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, -, t. -, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi