Prawo wykroczeń

Infringement law

2023L

Kod przedmiotu52S1-PRAW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), C.H.BECK, 2012 2) T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, LexisNexis Polska, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi