Przestępczość gospodarcza

2022L

Kod przedmiotu52S1-PRG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Jaroch, Przestępczość gospodarcza. Aspekty prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydawnictwo UWM, 2014 2) T. Stępień, K. Stępień, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, Wydawnictwo TNOiK, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi