Praca licencjacka

Bachelor's thesis

2023L

Kod przedmiotu52S1-PRLIC
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Guzewicz, ABC pisania prac licencjackich i magisterskich, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, 2010 2) W. Siwiński, R. D. Tauber, Metodologia badań naukowych, Wyd. WSTiH, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi