Protokół dyplomatyczny

2023L

Kod przedmiotu52S1-PROD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał & Etykieta, Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi