Proseminarium

2022L

Kod przedmiotu52S1-PROS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Kuc, J. Paszkowski,, Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Białystok, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi