Prawo policyjne

2022L

Kod przedmiotu52S1-PRP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, WoltersKluwer, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi