Ratownictwo przedmedyczne

2021Z

Kod przedmiotu52S1-RATP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Goniewicz, Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, PZWL, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi