Seminarium dyplomowe

2023L

Kod przedmiotu52S1-SEMDYP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) C. Kalita, Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych : poradnik dla studentów, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi