System zarządzania w sytuacjach kryzysowych

2022Z

Kod przedmiotu52S1-SZSK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe, Warszawa, 2013 2) G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe, Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi