Siły zbrojne we współczesnym świecie

2021L

Kod przedmiotu52S1-SZWS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi