Wychowanie fizyczne

Physical education

2022Z

Kod przedmiotu52S1-WYCHF
Punkty ECTS 0
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ryguła I., Elementy teorii, metodyki, diagnostyki i optymalizacji treningu sportowego, AWF Katowice, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi