Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Prawa człowieka
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Prawo administracyjne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Wstęp do prawoznawstwa
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
III - Kierunkowe
Aparat bezpieczeństwa państwa i ochrony prawnej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Bezpieczeństwo państwa
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Historia służb mundurowych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Przedmiot fakultatywny
4
ZAL-O
Wykład
40
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
26,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy socjologii
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Podstawy prawa cywilnego
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo społeczne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Postępowanie administracyjne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Przedmiot fakultatywny
4
ZAL-O
Wykład
40
Ratownictwo przedmedyczne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
VI - Praktyka
Praktyka
9,5
ZAL
Praktyki
240
SUMA
33,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Podstawy prawa karnego
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
III - Kierunkowe
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
2,5
ZAL-O
Wykład
10
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Podstawy psychologii sądowej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
System zarządzania w sytuacjach kryzysowych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Taktyka i techniki interwencji i samoobrony I
3
Wybrane zagadnienia kryminologii
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
18
18
Wybrane zagadnienia obronności państwa
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
SUMA
25,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Podstawy prawa wykroczeń
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Praktyka
9,5
ZAL
Praktyki
240
Prawo karne skarbowe
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Przedmiot fakultatywny
2
ZAL-O
Wykład
20
Przestępczość kryminalna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Przestępczość zorganizowana
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
IV - Specjalnościowych
Proseminarium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
V - Specjalizacyjne
Aspekty zwalczania terroryzmu
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
33,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Postępowanie karne
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Prawo międzynarodowe publiczne
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
8
Wybrane zagadnienia prawa pracy
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
III - Kierunkowe
Wybrane zagadnienia kryminalistyki
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
V - Specjalizacyjne
Moduł I przedmiotów specjalistycznych
18
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
80
80
Seminarium z pracą dyplomową
5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
18
SUMA
31,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Prawo wojenne
2
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Organizacja obrony cywilnej i samoobrony
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Przestępczość gospodarcza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
V - Specjalizacyjne
Moduł II przedmiotów specjalistycznych
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
50
50
Seminarium z pracą dyplomową
9
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
18
SUMA
27,0