Etykieta

Etiquette

2020Z

Kod przedmiotu2400NX-MK-ETYKIETA
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad współżycia międzyludzkiego
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące zasad savoir-vivre'u w życiu codziennym - zwroty grzecznościowe, powitania, podstawowe zasady etykiety oraz precedencji w miejscach publicznych. Etykieta uniwersytecka - precedencja, tytułowanie, zasady korespondencji służbowej. Elementy etykiety biznesowej - dostosowanie ubioru do okoliczności, zasady przedstawiania, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
Cel kształceniaCelem wykładów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zasad savoir-vivre'u. Słuchacze wprowadzeni zostaną w elementy etykiety codziennej, akademickiej oraz biznesowej.
Literatura podstawowa1) Benoit Ch, Savoir-vivre dla zaawansowanych, KDC, 2008 2) Bortnowski A, Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty, Marszałek A., 2009 3) Pietkiewicz E., Etykieta menadżera czyli sztuka dobrych manier w prowadzeniu interesów, Lettrex, 1990 4) Pietkiewicz E., Savoir-vivre dla każdego, Świat Książki, 1997 5) Jarczyński A., Z klasą, na luzie, Znak Literanova, 2017 6) Kuspys P., Savoir-vivre. sztuka dyplomacji i dobrego tonu, Zysk i ska, 2012 7) Wocław W. W., Etykieta w biznesie, czyli jak ułatwić sobie życie w pracy, Bosz, 2018
Literatura uzupełniająca1) Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010 2) Sbath M., Savoir-vivre w biznesie. Nowoczesne rady na miarę XXI w., Amber, 2002 3) Modrzyńska J., Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Wolters Kluwer, 2016 4) Jarczyński A., Etykieta w biznesie, Onepress, 2010 5) Szymczak W. F., Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego, Difin, 2018
Uwagi