Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej

Internal safety in European Union

2019L

Kod przedmiotu2452N1-BEZWEUE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A.Misiuk, A. Letkiewicz, M.Sokołowski, , Policje Unii Europejskiej , Oficyna Wydawnicza Łośgraf, , 2011r. 2) Komisja Europejska, Otwarta i bezpieczna Europa:realizacja założeń, t. COM(2014)1, Komisja Europejska, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi