Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Security of local communities

2020Z

Kod przedmiotu2452N1-BSL
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnej , wyd. Lośgraf,, 2012 2) L. Owczarek, R. Mochocki, Marek Leszczyński (red.), A Gumieniak,, Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary, Difin, 2016 3) E. Szweda, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych najbliżej człowieka, Difin, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi