Logistyka w sytuacjach kryzysowych

2021L

Kod przedmiotu2452N1-LSK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Dworecki, Zarządzanie logistyczne , wyd. A. Marszałek, 1999 2) E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, wyd. AON, 2009 3) E. Nowak, Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, wyd. AON, 2008 4) A. Szymonik , Logistyka w bezpieczeństwie. , Difin, 2011 5) B. Stęplewski , Podstawy logistyki bezpieczeństwa , Difin, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi