Moduł I przedmiotów specjalistycznych

2021Z

Kod przedmiotu2452N1-MODI
Punkty ECTS 18
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi