Międzynarodowe prawo humanitarne

International humanitarian law

2021L

Kod przedmiotu2452N1-MPH
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Janusz-Pawletta, Walczyć po ludzku, AON, 2011 2) M. Borkowski, Instytucjonalne gwarancje ochrony ofiar wojny, UMK, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi