Organizacja obrony cywilnej i samoobrony

Organization of civil defense and self-defense

2021L

Kod przedmiotu2452N1-OOCS
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi