Podstawy socjologii

Basics of sociology

2019L

Kod przedmiotu2452N1-PODSOC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2008 2) A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004 3) J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1972 4) P. Sztompka, Socjologia, Znak, Kraków, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi