Proseminarium

Introductory seminar

2020Z

Kod przedmiotu2452N1-PROSEM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Wawrzusziszyn, Praca dyplomowa z bezpieczeństwa , Difin, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi