Ratownictwo przedmedyczne

Rescue service

2019L

Kod przedmiotu2452N1-RATPRZED
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceedukacja dla bezpieczeństwa
Wymagania wstępneposiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego
Opis ćwiczeńZasady udzielania pierwszej pomocy i algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (Basic Life Support, BLS i AED). Zasady udzielania pierwszej w nagłych stanach zagrożenia życia. Postępowanie ratownicze zgodnie ze standardem TECC i TCCC (naktyczno - bojowej opieki nad poszkodowanym).
Opis wykładówZasady organizacji i funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zasady udzielania pierwszej pomocy i algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (Basic Life Support, BLS i AED). Procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach masowych i katastrofach. Postępowanie z poszkodowanym w sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Postępowanie ratownicze zgodnie ze standardem TECC i TCCC (naktyczno - bojowej opieki nad poszkodowanym).
Cel kształceniazapoznanie z zasadami, funkcjonowaniem i organizacją Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy i algorytmów postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz podtrzymywania życia.
Literatura podstawowa1) M. Chomoncik, J. Nitecki, Złote Minuty , PZWL, 2017 2) J. Anders, Pierwsza Pomoc i resuscytacja krążeniowo - oddechowa, Polska Rada Resuscytacji, 2011 3) K. Jałoszyński, P. Guła, Medyczne Skutki Terroryzmu , PZWL, 2017
Literatura uzupełniająca1) A. Mikołajczyk, Pierwsza pomoc, Publicat, 2019 2) Albert Buchfelder, Michael Buchfelder, Podręcznik pierwszej pomocy, PZWL, 2014
Uwagi