Ratownictwo przedmedyczne

Rescue service

2019L

Kod przedmiotu2452N1-RATPRZED
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia,podstawowa opieka zdrowotna
Wymagania wstępnemedyczne czynności ratunkowe
Opis ćwiczeńZasady udzielania pierwszej pomocy i algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support, BLS). Zasady udzielania pierwszej pomocy i algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie zaawansowanego podtrzymywania życia (Advanced Life Support, ALS).
Opis wykładówZasady organizacji i funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego; procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach masowych; procedury zabezpieczenia medycznego w katastrofach i innych sytuacjach szczególnych
Cel kształceniazapoznanie z zasadami, funkcjonowaniem i organizacją Państwowego Ratownictwa Medycznego, przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy i algorytmów postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz zaawansowanych podtrzymywania życia
Literatura podstawowa1) M. Chomoncik, J. Nitecki, Złote Minuty , PZWL, 2017 2) J. Anders, Pierwsza Pomoc i resuscytacja krążeniowo - oddechowa, Polska Rada Resuscytacji, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi