Wybrane zagadnienia kryminologii

Selected issues of criminology

2020Z

Kod przedmiotu2452N1-WZK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Arche, 2007 2) B. Hołyst, Kryminologia , Lexis Nexis, 2016 3) W. Pływaczewski (red.), Wybrane zagadnienia kryminologii, wyd. UWM, 2007 4) W. Pływaczewski, G. Kędzierska, "Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych", UWM, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi