Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Prawa człowieka
4
Prawo administracyjne
4
Wstęp do prawoznawstwa
4
III - Kierunkowe
Aparat bezpieczeństwa państwa i ochrony prawnej
4
Bezpieczeństwo państwa
3
Historia służb mundurowych
3
Przedmiot fakultatywny
4
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
30,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy socjologii
2
Technologie informacyjne
2
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo społeczne
3
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
2,5
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
3
Postępowanie administracyjne
4
Przedmiot fakultatywny
4
Ratownictwo przedmedyczne
4
SUMA
31,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Podstawy prawa karnego
3
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
1,5
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
1
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
1
Podstawy prawa wykroczeń
3
Podstawy psychologii sądowej
1
Prawo karne skarbowe
2
Przestępczość kryminalna
2
System zarządzania w sytuacjach kryzysowych
3
Wybrane zagadnienia kryminologii
3
Wybrane zagadnienia obronności państwa
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Proseminarium
1
V - Specjalizacyjne
Aspekty zwalczania terroryzmu
1,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
26,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Praktyka
32
SUMA
32,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Postępowanie karne
2
Prawo międzynarodowe publiczne
2
Wybrane zagadnienia prawa pracy
2
III - Kierunkowe
Wybrane zagadnienia kryminalistyki
2
V - Specjalizacyjne
Moduł I przedmiotów specjalistycznych
18
SUMA
28,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Prawo wojenne
2
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
2
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
2
Organizacja obrony cywilnej i samoobrony
0
Przestępczość gospodarcza
2
V - Specjalizacyjne
Międzynarodowe prawo humanitarne
0
Moduł II przedmiotów specjalistycznych
10
SUMA
30,0