Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2020L

Kod przedmiotu2400NX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak.
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeńBrak ćwiczeń do przedmiotu.
Opis wykładówPojęcie własności intelektualnej. Przedmiot prawa własności intelektualnej. Podmioty prawa własności intelektualnej. Treść prawa własności intelektualnej - prawa autorskie i pokrewne. Ograniczenia praw autorskich. Licencje ustawowe i umowne. Dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów. Naruszenia praw autorskich (plagiat i piractwo intelektualne). Regulacje szczególne z zakresu prawa autorskiego - ochrona programów komputerowych i baz danych.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z elementarnymi zasadami, pojęciami oraz procedurami prawa ochrony własności intelektualnej.
Literatura podstawowa1) P. Stec, P. Stec (red,), Prawo własności intelektualnej, Bydgoszcz, Opole , Gliwice 2011 , Gliwice 2011, 2011 2) J. Sieńczyło - Chlabicz, J. Sieńczyło - Chlabicz (red.) - Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015, Warszwa 2015, 2015
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak.