Aspekty zwalczania terroryzmu

Aspects of combating of terrorism

2020L

Kod przedmiotu2452N1-AZTER
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Hofman, Oblicza terroryzmu, Świat Książki, 2001 2) J. Pimlot, Encyklopedia terroryzmu, Bellona, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi