Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

Economic security of the state

2021L

Kod przedmiotu2452N1-BEP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krzysztof Księżopolski, Kamila Pronińska , Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane problemy", , ELIPSA, 2012, s. 188 2) Tadeusz Guz., Kazimierz Kłosiński , Paweł Marzec, Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Polihymnia, 2006, s. 260 3) Winiarski Bolesław, Polityka gospodarcza, PWN, 2012, s. 584
Literatura uzupełniająca
Uwagi