Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie

Security in public transport and transport

2019L

Kod przedmiotu2452N1-BKPT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBezpieczeństwo państwa
Wymagania wstępne1. Znajomość podstaw bezpieczeństwa państwa 2. Znajomość podstawowych praw ruchu drogowego 3. Umiejętność zachowania się w portach lotniczych, morskich, dworcach kolejowych i autobusowych
Opis ćwiczeń1. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie w Strategi bezpieczeństwa narodowego RP i innych dokumentach strategicznych. 2. Zadania Policji,SG,PSP, KSRG,PRM w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie. 3. Analiza infrastruktury i stanu bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie drogowym. 4. Analiza infrastruktury i stanu bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie kolejowym, morskim i lotniczym. 5. Prawne i logistyczne aspekty transportu towarów niebezpiecznych /ADR, RID/. 6. Metody i techniki badań terenowych nad bezpieczeństwem drogowym. 7. Ocena infrastruktury i stanu bezpieczeństwa w województwie warmińsko- mazurskim i Olsztynie.
Opis wykładów1. Ogólne aspekty bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie. 2. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie w ogólnokrajowym systemie bezpieczeństwa. 3. Bezpieczeństwo komunikacji i transportu drogowego. 4. Transpotr drogowy towarów niebezpiecznych/ADR/. 5. Przyczyny,przebieg i skutki katastrof drogowych, kolejowych, morskich i lotniczych- film. 6. Logistyka w sytuacjach kryzysowych i katastrof komunikacyjnych.
Cel kształceniaC 1 – Zapoznanie studentów z węzłowymi problemami bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie. C 2 – Zaznajomienie z polskimi i unijnymi regulacjami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie. C 3 – Poznanie krajowych agend i organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie. C 4 – Przekazanie wiedzy o organizacji transportu towarów niebezpiecznych. C 5 – Poznanie socjologicznych, psychologicznych i ekologicznych problemów komunikacji i transportu.
Literatura podstawowa1) Krystek R. /red./, Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu , t. t.I, wyd. WKŁ sp.z o.o, 2009, s. s.5-479 2) Grzegorczyk K, Towary niebezpieczne, transport w praktyce, wyd. Grupa IMAGE sp. z o.o., 2009 3) Szczuraszek T. /red./, Bezpieczeństwo ruchu miejskiego, wyd. WKŁ sp.z o.o, 2008, s. s.5-282
Literatura uzupełniająca1) B.Chmieliński, J.Żukowska, wyd. UWM w OLSZTYNIE, Wybrane aspekty systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurski, 2016r., tom 2) W. Kotowski, wyd. Wyd. Politechniki Opolskiej, Transport drogowy przyjazny środowisku, 2008r., tom 3) R. Walczak, wyd. C.H.BECK, Międzynarodowy przewóz drogowy towarów, 2006r., tom 4) J. Burnewicz, wyd. Urząd KIE, Wpływ członkowstwa w UE na transport w Polsce, 2003r., tom
UwagiBrak