Moduł II przedmiotów specjalistycznych

2021L

Kod przedmiotu2452N1-MODII
Punkty ECTS 8
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi