Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Protection of personal data and secret information

2020Z

Kod przedmiotu2452N1-ODOIIN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marlena Sakowska-Baryła , Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz , C. H. Beck , 2018 , s. 645 2) Anna Dmochowska, Aleksandra Piotrowska , Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz , C. H. Beck , 2018, s. 321 3) Wocióra, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego., C.H.Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi