Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów

Protection of persons, properties, objects and areas

2020Z

Kod przedmiotu2452N1-OOMOIO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bejgier W., Stanejko B. G., Ochrona osób i mienia., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi