Podstawy prawa karnego

2020Z

Kod przedmiotu2452N1-POPK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi