Podstawy prawa wykroczeń

Grounds for the law of misdemeanors

2020L

Kod przedmiotu2452N1-PPW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi