Prawa człowieka

Human rights

2019Z

Kod przedmiotu2452N1-PRAWACZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, TNOIK, 2010, s. 1-613
Literatura uzupełniająca
Uwagi