Przestępczość kryminalna

Criminal deliquency

2020L

Kod przedmiotu2452N1-PRZKR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., , Kryminologia, Arche, 2007 2) Hołyst B., , Kryminologia, Lexis Nexis, 2016 3) Marek A., Konarska-Wrzosek V.,, Prawo karne, C.H. Beck, 2016 4) Gardocki L., Prawo karne, C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi